Patientlyft gav ersättning

En sjuksköterska fick rätt i en tvist mot Försäkringskassan. På grund av ett svårt patientlyft skadade hon ryggen och får nu livränta.


En 51-årig sjuksköterska skadade ryggen efter ett besvärligt patientlyft. På grund av detta fick hon genomgå en diskbråcksoperation. Hon yrkade därmed på livränta. Alltså ersättning för inkomst som blivit lägre på grund av en arbetsskada. Men Försäkringskassan avslog detta yrkande.

Dagens juridik skriver att fallet togs upp i länsrätten där det konstaterades att kvinnans nedsatta arbetsförmåga berodde på en arbetsskada. Men försäkringskassan överklagade beslutet till kammarrätten.

Kammarrätten avslog försäkringskassans överklagande och gav därmed kvinnan rätt till ersättning för förlorad inkomst.