Lyftredskap för patientlyft

Lyftredskap finns i många olika arbetsbranscher. I vården kallas dessa för patientlyft. Genom att använda lyftredskap förhindras många arbetsskador. Vården har som mål att inga manuella lyft ska behövas.


Lyftredskap

En stationär taklyft med skena i taket.

Olika lyftredskap

Lyftredskapen i vården kallas ofta för liftar. Själva lyften kallas för patientlyft. De finns tre olika huvudindelningar på dessa lyftredskap: Golvlyft, taklyft och uppresningslyftar.

Taklyft är vanligast inom sjukvården och på äldreboenden, taklyft finns bland annat som skena i taket ovanför patientens säng.

På vissa sjukhusavdelningar, som inte är äldreboende eller rehabilitering, behövs inte taklyftar ovanför varje säng. Då är det vanligare med en mobil lyft på hjul. En för varje avdelning.

Behöver en patient lyftas så hämtas denna mobila lyft. En sele placeras under och runt om patienten och fästs sedan i liften. Genom en knapptryckning lyfter liften sedan patienten. För detta behövs dock två personer, för att lyftet ska vara säkert för både patienten och för de anställda.

Lyfthjälpmedel

Det finns olika hjälpmedel för att lyfta en patient. Om en patient exempelvis kan gå och stå själv men har svårt att komma upp ur sängen kan ett bälte fästas runt patientens midja. När patienten sitter på sängkanten kan personalen dra i detta bälte för att patienten ska få hjälp att ställa sig upp.

Ett annat hjälpmedel är en snurrande platta på golvet. Om patienten kan stå men inte gå kan man ställa patienten på denna snurrande platta, för att sedan snurra patienten ett halvt varv så att patienten sedan kan sätta sig i exempelvis en rullstol eller stol.

Lyftredskapens syfte:

  • Förhindra belastningsskador
  • Komfort och värdighet för patienten

Förhindra belastningsskador

Belastningsskador är väldigt vanligt inom vården och sker oftast vid personförflyttningar. Därför är det väldigt viktigt att det finns lyftredskap men också kunskap hos personalen hur lyft ska gå till. De mest riskfyllda situationerna för belastningsskador inom vården är förflyttning mellan rullstol och säng, om patienten hamnar på golvet, stressiga situationer, toalettbesök, vid transporter och duschning av patienter.

Inom vården så är ambitionen att ingen i personalen ska behöva göra manuella lyft men ibland är detta ofrånkomligt. Hamnar du i en situation där du måste lyfta utan redskap är det viktigt att du inte lyfter själv utan tillsammans med andra, att ni lyfter nära er egen kropp och att du inte vrider samtidigt som du lyfter.

Läs mer om belastningsskador inom vården här och hur du kan förhindra dessa.