Belastningsskador

Belastningsskador är vanligt – speciellt inom vården vid personförflyttningar. Därför är det viktigt med hjälpmedel och även kunskap om hur lyft ska gå till.


Belastningsskador

Belastningsskador av tunga lyft

Två tredjedelar av alla arbetssjukdomar är belastningsbesvär. För både män och kvinnor. Det är skador i muskler, senor och leder som är de vanligaste orsakerna till sjukskrivningarna. Det är främst nacke, rygg och skuldror som drabbas.

Symptom är ofta rörelsemässiga blockeringar, stelhet, spänningar, inflammationer, värk och låsningar.

Belastningsskador kan uppstå både av akuta olycksfall men också av tyngre lyft under en lång tid. Inom vården är det personförflyttningar som är mest riskfyllda.

Riskfyllda situationer i vården:

  • Förflyttning i säng samt mellan rullstol och säng
  • Om patienten hamnar på golvet
  • Stressiga situationer
  • Toalettbesök
  • Duschning av patienten
  • Vid transporter

Undvik belastningsskador

Inom vården är ambitionen att inga manuella lyft av patienter ska behöva göras. Därför är det viktigt att det finns bra hjälpmedel, bra rutiner och kunskaper. Vid stress är det lätt att man frångår dessa rutiner, men ett bra lyft behöver inte ta längre tid.

Om du hamnar i en situation där du måste lyfta utan tillgång till lyftredskap; tänk på att:

  • Var flera som lyfter tillsammans
  • Lyft nära kroppen
  • Lyft och vrid inte samtidigt

Kunskap om lyft

Det är viktigt att de som arbetar med lyft har den kunskap som behövs för att inte skada sig själva. Precis som lyftredskap är kunskap ett lika viktigt hjälpmedel.

I denna utbildning bör det finnas information om lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser. Möjlighet att diskutera och praktiskt träna på alla förflyttningar. Lära sig om hur kroppen påverkas av lyft och förflyttningar. Se över riskerna och kunskap om alla de regler och föreskrifter som finns. Även vad tidiga tecken på belastningsskador är och att ta dessa på allvar.