Belastningsskador granskas på tusen arbetsplatser

Arbetsmiljöverket ska nu granska arbetsplatser så att arbetsgivarna ska blir bättre på att bedöma risker för belastningsskador.


De vanligaste anmälda arbetsskadorna är smärta i nacke, skuldror och armar. Nu ska Arbetsmiljöverket granska arbetsplatser i hela Sverige. Detta för att kunna förebygga framtida arbetsskador genom att ställa krav på arbetsgivarna.

Arbetsmiljöverket ska bland annat granska vårdyrken där personal lyfter.