Belastningsskador granskas på tusen arbetsplatser

Arbetsmiljöverket ska nu granska arbetsplatser så att arbetsgivarna ska blir bättre på att bedöma risker för belastningsskador.

Linda Nestor, Redaktör
Senast uppdaterad 22 december 2020


De vanligaste anmälda arbetsskadorna är smärta i nacke, skuldror och armar. Nu ska Arbetsmiljöverket granska arbetsplatser i hela Sverige. Detta för att kunna förebygga framtida arbetsskador genom att ställa krav på arbetsgivarna.

Arbetsmiljöverket ska bland annat granska vårdyrken där personal lyfter.